Theatercollectief de Muzen

HOMMV

HOMMV (hilarischeonvoors(t)(p)elbareMiddeleeuwseMultiMediaVoorstelling

Minstreel Casparius Cleijne Heijn was een vriend van de schilder Jeroen Bosch. Hij heeft hem meegemaakt tijdens zijn naar eigen zeggen 'glorieuze dagen als schilder van het onbekende bekende'.
De gedachtegang die zijn vriend etaleerde, bood Casparius in eerste instantie weinig soelaas, maar nadat hij een slordige 550 jaar had geslapen en door een enigszins wispelturig toeval in onze tijd ontwaakte, zag hij dat zijn schilderende vriend het wellicht toch niet verkeerd had. De opvattingen die hij koesterde zijn, zoals men tegenwoordig wel meent te denken, volgens Casparius geenszins beïnvloedt door hallucinerende stoffen als paddo's, doch wel hem ingegeven vanuit een ander hoger bewustzijn.
Casparius Cleijne Heijn heeft met deze voorstelling zijn zinnen gezet op een breder begrip van de grote inzichten van zijn dode vriend aan de hand van de meest hilarische beeltenissen die de grootmeester ons naliet.
 

www.kaspadre.nl


soort: muziek
duur: 20 minuten
doelgroep: 12+
speeltijden: don t/m zon na 20:00
prijs: €5,-
website: www.muzen.nl
lokatie: 5