Danstheater Aard

Kiem

Puur, aards, eerlijk. Danstheater Aard is een danstheatergezelschap waarin dansers tussen de 7 en 53 met elkaar verbonden zijn. Individualiteit, gelijkwaardigheid, improvisatie en contactimprovisatie spelen hierin een grote rol. Lijven zowel klein als groot, sterk en kwetsbaar krioelen samen over het podium. Speel, speler, speelser. Aard is een groep mensen die noch kind noch volwassen zijn.

Tijdens het maakproces van ‘Kiem’ onderzoeken we de thema’s verlangen en vertrouwen. Verlangen naar vertrouwen en vertrouwen om te kunnen verlangen: elkaar aanvoelen, vliegen, uitdagen, samen spelen, (op)groeien en ontkiemen.


 


soort: dans theater
duur: plm 20 minuten
doelgroep: a.l.
speeltijden: vrij en zat 15:00, 16:45, 19:00, 20:00 uur
prijs: €4,50
website: www.danstheateraard.com
lokatie: 14 - plek